Visie

“In mijn ideale wereld zijn professionals zelfbewust en gemotiveerd. Zij voelen zich krachtig, vitaal en energiek. Zij zijn een bron van inspiratie, en de beste ambassadeurs voor hun werkgever.
Het kan dan ook niet anders dan dat zij zich verbinden aan vitale organisaties, waar duurzame inzetbaarheid het fundament van uniek organisatie-DNA vormt.”

In Sine Out staat voor een diepgaand en duurzaam HRM beleidIn “quick fixes” gelooft Ruscha niet. Elke coaching, inspiratiesessie of HR-oplossing kenmerkt zich door diepgaand en duurzaam te zijn, en aan te sluiten bij  daadwerkelijk verlangen en echte behoefte. Dit kan alleen wanneer de beweging van binnen naar buiten wordt gemaakt. En wanneer ieder HR-vraagstuk een inclusieve oplossing nastreeft.